liên hệ

liên hệ với chúng tôi!

Bạn có muốn liên hệ với nhà sản xuất hoặc nhà phân phối của Laevolac ở quốc gia nơi bạn đang sống không?
Hãy liên hệ với chúng tôi theo thông tin được đưa ra dưới đây.

Phần này cũng có chứa các thông tin bổ sung về táo bón để tải về (mục tải về) và câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp nhất (FAQs).

Nếu bạn muốn báo cáo tác dụng phụ, vui lòng liên hệ với bác sĩ, dược sĩ, cơ quan y tế quốc gia hoặc gửi cho chúng tôi mẫu báo cáo đầy đủ / mẫu báo cáo được điền đầy đủ (tác dụng phụ).

Tìm hiểu thêm về lactulose trên trang web Fresenius Kabi Lactulose.

Fresenius Kabi Austria GmbH
Hafnerstraße 36
8055 Graz
Austria

Tel: +43 316 249-0
E-mail: info-atgr@fresenius-kabi.com 
www.fresenius-kabi.at

Novotek Pharmaceuticals
Beijing
P.R.China

Takeda Oy
Helsinki
Finland

 

Fresenius Kabi Hungary Kft.
Budapest
Hungary

MegaPharm LTD.
Raanana
Israel

Chiesi Farmaceutici S.p.A.
Parma
Italy

Schmidt BioMedTech Sdn Bhd
Selangor
Malaysia

Laboratoires Sothema S.A.
Morocco

Katta Invest AS
Enebakk
Norway

 

Douglas Pharmaceuticals Ltd
Auckland
New Zealand

Ferraz Lynce SA
Barcareno
Portugal

Vivax Pharmaceuticals s.r.o.
Považská Bystrica
Slovakia

Greater Pharma Co Ltd
Bangkok
Thailand

DAPHARCO
VN DANANG CITY
Viet Nam

Fresenius Kabi Austria GmbH
Estermannstraße 17
4020 Linz
Austria

Tel: +43 732 7651-0
E-mail: international.linz@fresenius-kabi.com
www.fresenius-kabi.at