hãy báo cáo tác dụng phụ cho chúng tôi

hãy báo cáo tác dụng phụ cho chúng tôi

Bằng cách báo cáo tác dụng phụ, bạn có thể giúp cung cấp thêm thông tin về tính an toàn của thuốc này. 
Nếu bạn gặp bất kỳ tác dụng phụ nào, hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ, dược sĩ hoặc y tá.

Điều này bao gồm những tác dụng phụ không được đề cập đến trong tờ hướng dẫn sử dụng này.

Vui lòng báo cáo tác dụng phụ cho bác sĩ, dược sĩ, cơ quan y tế quốc gia hoặc gửi lại mẫu đơn đã điền đầy đủ thông tin theo định dạng PDF đến địa chỉ sau:

Fresenius Kabi Austria GmbH
Estermannstraße 17
4020 Linz
Áo
E-mail: international.linz@fresenius-kabi.at