laevolac hoạt động như thế nào

kích thích khu hệ ruột của bạn

laevolac hoạt động như thế nào

kích thích khu hệ ruột của bạn

Chất hoạt tính của laevolac là lactulose, một loại “đường kép” gồm galactose và fructose.
Liên kết giữa hai loại đường này không thể bị chia tách trong ruột non. Do đó, lactulose đi vào đại tràng mà không bị phân chia.
laevolac được sử dụng làm nguồn năng lượng cho vi khuẩn có lợi như lactic bacilli và bifidobacteria, kích thích sự phát triển của chúng.
Điều này làm tăng khối lượng phân, và khi đại tràng đầy, nó di chuyển dễ hơn.Hơn nữa, do những vi khuẩn có lợi này về cơ bản chuyển lactulose thành axít lactic, các thành phần trong ruột có tính axít. Điều này làm tăng sự giữ nước ở đại tràng, từ đó làm mềm phân và thúc đẩy việc tống phân ra ngoài.